Avtizem že od letošnjega septembra


Avtizem je najhitreje naraščujoča razvojna motnja s pomembnim vplivom na življenje posameznika in cele družine. Osebe z avtizmom potrebujejo strokovnjake, ti pa znanje! NAKVIS je Alma Mater Europaea - ECM za novo študijsko leto akreditiral magistrski program Zdravstvene vede - smer avtizem.

Alma Mater Europaea – ECM s strokovnjaki iz Slovenije in tujine odpira vrata PRVEMU in EDINEMU akreditiranemu podiplomskemu izobraževalnem program na področju avtizma v Sloveniji. Prvi študenti se bodo lahko vpisali na študij septembra 2019. 

Magistrski študij na področju avtizma omogoča opolnomočenje kadra s sodobnimi znanji, ki jim bo omogočalo kakovostno delo z osebami z avtizmom. Ne gre za študij, katerih magistranti se bodo zaposlovali na novo ustanovljenih delovnih mestih, temveč za nadgrajevanje znanja iz dodiplomske stopnje izobraževanja, ki ga strokovnjaki potrebujejo za kakovostnejšo obravnavo oseb z avtizmom. Študijski program, ki traja dve leti,  bo potekal v obliki predavanj, seminarjev, skupinskega in individualnega dela, interaktivnih diskusij, uporabe primerov iz prakse in video analize, študij primerov ter predstavitev. Praktično izobraževanje študentov ni predvideno.

Alma Mater Europaea – ECM ni novinka na področju izobraževanja strokovnjakov s področja avtizma. Leta 2015 smo skupaj s partnerji izvedli enoletno izobraževanje v okviru projekta Zora  - več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine za 80 strokovnjakov. Vsi, ki so obiskovali izobraževanje za strokovnjake v okviru Zora, imajo pri študiju priznanih 25 ECTS.

Sodelujoči strokovnjaki:

 • Doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med.

 • Prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar

 • Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

 • Sissel Berge Helverschou, The National Autism Unit, Norveška

 • Elisabeth Wigaard, The National Autism Unit, Norveška

 • dr. Petra Lešnik Musek, spec. klin. psih.

 • Kristina Miljančič Špacapan, prof. def.

 • Nives Skamlič, prof. def. logoped

 • Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. otr. in mlad. psih

 • Ana Bezenšek, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

 • Mateja Šilc, def. za osebe z motnjami govora in sluha

 • Sabina Korošec Zavšek, prof. def.

 • Ajda Demšar, univ. dipl. psih

 • Ignac Schmidt, univ. dipl.psih. spec. klin. psih.

K sodelovanju pa smo povabili tudi:

 • prof. dr. Miljano Selaković, Srbija, 

 • prof. dr. Vladimirja Trajkovskega, Makedonija.