Pedagoški sodelavci

Barbara Toplak Perovič

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov, Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več