Bodoči doktorji socialne gerontologije na terenu


Doktorandi programa Socialna gerontologija na Alma Mater Europaea - ECM so se po izpitu pri predmetu Gerontološke in antropološke analize interpretacije, katerega nosilka je prof. dr. Jana Goriup, v Domu sv. Jožef srečali z upokojenima zdravnicama Metko Klevišar in Julko Žagar.

Omenjeni od oktobra 2013 ob ponedeljkih (vsakih štirinajst dni) vodita skupino »Pogovori o življenju in smrti«.  Pogovori so vpeti v program izobraževanja in oblikovanja za delo s hudo bolnimi in umirajočimi, ki nosi naslov: »Moč nemoči« in ga v domu sv. Jožef izvajajo od leta 2014.  Metka Klevišar, začetnica paliativne oskrbe v Sloveniji, je s študenti delila svoj pogled na minljivost življenja in izkušnjo sožitja v domu. Po živahnem pogovoru so se študenti seznanili z delovanjem Doma sv. Jožef in si ga tudi ogledali.