Doktorski študenti Alma Mater med elito


Nedavno se je na Brionih odvijala 4. regionalna konferenca projektnega managementa z aktualno tematiko »Projektni management za družbeni razvoj«, kjer so sodelovali tudi doktorski študentje Projektne managementa Alma Mater.

Na konferenci z mednarodno udeležbo so vrhunski znanstveniki in strokovnjaki s področja projektnega managementa predstavili najnovejše raziskave, odvijale pa so se tudi debate z vsebino globalnih aktualnih izzivov.

Na konferenci su aktivno sodelovali tudi doktorski študenti Projektnega managementa Alma Mater, kateri prihajajo iz šestih držav. Vzporedno so študenti tudi opravili študijske obveznosti v sklopu izbirnega predmeta pri predsedniku svetovnega združenja za projektni management (International Project Management Association).

Galerija