Doc. dr. Barbara Toplak Perovič: »Naši študenti morajo biti na koncu iskan kader, ne pa iskalci zaposlitve«


Alma Mater Europaea – ECM je specializirana na ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih, v tem študijskem letu na programu managment odpira novo smer Dužinsko podjetništvo.

O omenjenem programu, predavateljih, ponudbi študija za zaposljive poklice in nasvetih bodočim študentom oziroma dijakom, ki se vpisujejo v tem letu na študij, smo govorili z doc. dr. Barbaro Toplak Perovič, tamkajšnjo predstojnico programa Management poslovnih sistemov.

V tem študijskem letu na programu management odpirate novo smer Družinsko podjetništvo. Komu je ta smer namenjena? Kdo so potencialni študenti?

Približno 70% vseh podjetij je v družinskem lastništvu. Raziskave so pokazale veliko ranljivost pri prehodu podjetij na naslednje generacije, saj le 30% podjetij uspešno prevzame druga generacija, le 12% se prenese na tretjo generacijo in le 3% družinskih podjetij preživi tri generacije. Zaradi nepoznavanja področja in napak pri prenašanju podjetij iz ene generacije na drugo generacijo je izgubljeno veliko potenciala za gospodarstvo kot tudi za družine, ki uspešne podjetniške tradicije ne prenesejo na naslednike. Uspešna podjetja morajo imeti znanje in sposobnost preživeti dlje kot le eno generacijo.

Smer oz. enoletni modul družinskega podjetništva je tako namenjeno vsem, ki so kakorkoli vključeni v upravljanje družinskega podjetja ne glede na sektor, kot tudi študentom managementa, ki se želijo specializirati na področju družinskega podjetništva. Gre za izobraževanje, ki vključuje tako psihologijo vodenja kot tudi pravne in ekonomske elemente in poteka samostojno kot modul ali pa kot del študijskega programa management poslovnih sistemov na visokošolski strokovni  ali magistrski stopnji.

Družinsko podjetništvo je tudi gonilo slovenskega gospodarstva. Se vam zdi, da so tisti, ki vodijo družinska podjetja dovolj izobraženi v tej smeri? Kaj je dodana vrednost, ki jo dobijo s študijem pri vas na tem programu?

Družinsko podjetništvo ni samo pomembno gonilo slovenskega gospodarstva, ampak ena izmed pomembnejših oblik poslovanja na globalni ravni, zato so izobraževanja družinskega podjetništva v tujini že ustaljena praksa. Družinski člani, ki prevzemajo podjetje, pa tudi njihovi starši, ki so podjetje ustvarili morajo ustvariti vzdržno medgeneracijsko sodelovanje, saj se v družinskem podjetju med starši in potomci pojavlja še en otrok- to je podjetje. Starši so tako posebej zaščitniški do podjetja, ki so ga ustvarili  in pogosto mladim ne pustijo vnašanja novih idej in sodobnejših pristopov pri poslovanju. Zato je obstoj in razvoj družinskega podjetništva grožen predvsem zaradi nepravilnega oz. neprimernega načina prenosa oz. prevzema (pravna vprašanja), vnosa sodobnejših pristopov pri vodenju podjetja pa tudi zaradi drugih nesoglasij v družini, ki se nanašajo na slabo analiziranje in prepoznavanje trenutnih in bodočih izzivov in posledično slabega načrtovanja. Mladi morajo poznati prednosti tradicionalnih vrednot svojih staršev, starši pa morajo dopustiti nove sodobne pristope pri vodenju podjetja in spoštovati prednosti mlajše generacije. Ključna pri tem je komunikacija, spoštovanje ter specifično znanje pri vodenju družinskega podjetja. 

Zato Alma Mater na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu Management poslovnih sistemov v sklopu smeri Družinsko podjetništvo ponuja vsebine, ki se vključujejo strateško upravljanje, finančno poslovanje, pravna znanja, digitalizacija podjetij, organizacijsko kulturo in podobno. Prednost programa pa je tudi interdisciplinarnost, ki v osrčje postavlja izzive in reševanje aktualnih vprašanj družinskega podjetništva, ki jih je mogoče aplicirati v vse panoge.

Kakšne predavatelje srečujemo na tem novem programu?

Program družinskega podjetništva ima izrazito mednaroden karakter predvsem zaradi strokovnjakov iz tujine, kot je npr. dr. Laurence Hewick iz Kanade, ki že vrsto let v Kanadi vodi inštitut za družinsko podjetništvo in ki je pomagal pri oblikovanju programa družinskega podjetništva. Na splošno dajemo velik poudarek temu, da v poučevanje vključujemo predavatelje iz prakse, in tako je tudi na tem programu. Pomembno vlogo bodo imeli tudi slovenski podjetniki, ki bodo pri programu sodelovali kot gostujoči predavatelji in tako študentom približali primere dobrih praks in posebej kompetnence za reševanje nepredvidljivih in kriznih situacij.

Vedno bolj je pomembno kakšen študij si izbereš, saj je od tega pomembna tudi kasnejša zaposlitev. Že nekaj let ste poznani po tem, da ponujate na Alma Mater študij za zaposljive poklice. Za katere je največ zanimanja?

Res je, naši študenti morajo biti na koncu iskan kader, ne pa iskalci zaposlitve. To je naše glavno vodilo in cilj delovanja in izobraževanja na Alma Mater. Zato ponujamo znanja in kompetence, ki jih trg potrebuje. Tega se zavedajo tudi mladi, zato vpis na Alma Mater vsako leto narašča. Vsa leta narašča zanimanje za študije zdravstvenih smeri kot so fizioterapija, zdravstvena nega in socialna gerontologija, kar je glede na spremenjene demografske spremembe povsem razumljivo. Potreba po zdravstvenih storitvah se veča, zdravstveni kader pa je vse bolj iskan. V sosednji Avstriji so potrebe po zdravstvenem kadru izjemne, zato so Avstrijci pripravljeni štipendirati naše študente, da bi le prišli do usposobljenega kadra.« 

Opažamo pa tudi izrazito povečano zanimanje za študij managementa na vseh študijskih stopnjah tako od domačih študentov, kot tudi tujcev. Na doktorskem programu Projektni management so vpisani uspešni managerji iz 11 držav in šestih kontinentov, na dodiplomskem in magistrskem programu pa predvsem ambiciozni slovenski študenti, ki si želijo sodobnega znanja, sodobnih pristopov pri vodenju podjetja in inovativnega reševanja izzivov.

Kaj svetujete bodočim študentom oziroma dijakom, ki se vpisujejo v tem letu na študij?

Najdite področje, ki vas veseli. Samo z ljubeznijo do dela boste postali odlični. Mi smo tukaj, da Vam na poti do zmage pomagamo, na Vas prenesemo izkušnje in modrosti reševanja problemov. Zavedamo se, da je Vaša in naša prihodnost odvisna od Vas.

VIR: maribor24.si