Dr. Damjan Prelovšek: Gaberi eden najboljših kiparjev


Na Alma Mater Europaea – ECM smo ob robu 6. znanstvene konference z mednarodno udeležbo “Za človeka gre” odprli stalno razstavo z naslovom Evropski univerzitetni mostovi priznanega kiparja in umetnika Andreja Gabrovca – Gaberija.

Razstavo so odprli gospod predsednik RS Borut Pahor, prof. dr. Felix Unger, predsednik evropske akademije znanosti in umetnosti, in prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik AMEU. Ob odprtju je imel govor dr. Damjan Prelovšek, nekdanji ambasador, ki je o razstavi povedal: “Gospod Gaberij se je kot kipar zelo potrudil. Skulpture je delal na več koncih Evrope. Moje mnenje je, da je to eden najboljših kiparjev.” Andrej Gabrovec – Gaberi je ob odprtju pojasnil: “Kaj želim povedat? Sporočilo Evropskih mostov je, da bomo morali, priti do spremembe odnosov. Mostovi predstavljajo opozorilo za nove odnose med ljudi, kjer bo vladalo sočutje, kjer bo vladalo poudarjanje.”

Prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM, je ob odprtju pojasnil: “Program Evropski univerzitetni mostovi razvija akademska skupnost v srednji Evropi z namenom, da na temeljih tradicionalnih principov evropske univerze gradi in razvija evropsko identiteto, vizijo novega humanizma, etike in estetike za mir in razvoj. Kulturno zgodovinsko identiteto Evrope je oblikovala univerza od Platona, ki je v vrtu Academos v Atenah leta 387 a.d. ustanovil  izobraževalno ustanovo imenovano Academio. Sredi 9.stoletja sta dobro izkušnjo iz antike Sv Ciril in Metod prenesla s svojimi učenci na povabilo kneza Koclja v zahodno Panonijo s ključnimi elementi univerze, to je poučevanje in raziskovanje v službi ljudi, humanizma in napredka. Evropske univerze so z ustanovitvijo Alma Mater Boloniesis leta 1088 dale nov vzgon izobraževanju in raziskovanju na vrednostnih temeljih judovske duhovnosti, grške filozofije in rimskega prava v skladu s principom septem artes liberales. Magna Charta Universitatis iz leta 1988 in Bolonjska deklaracija iz leta 1999 sta kot deklaratorna in politična akta tradicionalne vrednote - akademske, institucionalne in ekonomske avtonomije - potrdila v skladu s spremenjenimi političnimi, ekonomskimi in kulturnimi pogoji v Evropi.

Univerze v Srednji Evropi, ki so stoletja tvorno sodelovale, so bile ob vstopu v 3.tisočletje soočene z lokalnimi političnimi protislovji, vključno z Balkansko vojno. Mesto Maribor, ki je na stičišču Panonije in Alp, kot dedič kulturnih tokov v Srednji Evropi, več stoletij razvijal lastno akademsko identiteto vključno z Univerzo, je  posebej močno doživljal nova politična protislovja. Soočenje z rebarbarizacijo je spodbudilo v akademskih krogih voljo po reafirmaciji etike in estetike v kulturi in znanosti s sočasno simbolno gradnjo evropskih univerzitetnih mostov.

Rektor Univerze na Dunaju je ob Mileniumu simbolno pokloni doprsni kip Dr. Frana Miklošiča Univerzi v Mariboru z besedami: "Miklošič je tudi vaš". Temu so sledili pokloni Karlove univerze v Pragi, Tehnične univerze na Dunaju, Univerze v Strassbouru, Univerze v Szombathelyu in Univerze v Ljubljani. Na pobudo civilne iniciative Harfistično omizje v Mariboru so umetniška dela kiparja Gaberija simbolno povezala univerze  Dunaj, Praga, Krakov, Vilnius, Zadar, Budimpešta in druga. Aktivna vloga Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts, na čelu s Predsednikom prof. dr. Felixom Ungerjem, je dala nov zagon razvoja Evropskih univerzitetnih mostov in sodelovanja med univerzami v Evropi.

AMEU ECM  je posebej hvaležna, da se v Evropske univerzitetne mostove vključi poseben poklon Univerze Semmelweis iz Budimpešte ob podpori Vlade Madžarske s spomenikom velikega zdravnika in humanista Dr. Semmelweis Ignaza, ki bo na častnem mestu v UKCM inspiriral tudi študente medicine in zdravstvenih ved.

AMEU ECM je počaščena, da gosti Stalno razstavo Evropski univerzitetni mostovi v tukajšnjih prostorih, ob misli: "Ta hiša ni moja, kdor vanjo vstopi, tudi on jo bo zapustil". Želimo, da vsakdo, ki v to hišo vstopi, hišo zapusti obogaten z novim znanjem, prežet z idejo novega humanizma, etike in estetike, v zavesti, da za človeka gre. In v tem je osnovo sporočilo Evropskih univerzitetnih mostov.«


 

Galerija