ESN objavil raziskavo o vplivu COVID-19 na študentkse mobilnosti


Erasmus Student Network (ESN) je med 19. in 30 marcem 2020 naredil obširno raziskavo na temo študentskih izmenjav v času “COVID-19 krize” v Evropi, v kateri je sodelovalo 21.930 mednarodnih študentov iz Evropskih in ne-Evropskih držav. V tem času so se študenti udeležili študijske izmenjave ali izmenjave z namenom prakse na eni izmed Evropskih institucij.

Ugotovili so naslednje:

  • Skoraj dve tretini študentskih mobilnosti se je nadaljevalo, četrtina jih je bila prekinjena.

  • Število študentov, ki so ostali na destinaciji mobilnosti je čez čas upadla – vedno več se jih je odločilo vrniti domov.

  • Večina študentov na izmenjavi ni poročala o zapletih pri mobilnosti. 37,5% študentov se je soočilo z več kot enim izzivom - največ jih je poročalo o odpovedi prevoza domov, nekaj se jih je soočalo s stanovanjskim problemom in težavami glede dostopnosti do osnovnih dobrin, kot so hrana in sanitarni izdelki. Študenti so si želeli več informacij dostopnih v angleškem jeziku

  • 24% študentov iz Italije in 19% Azijskega porekla  je poročalo o diskriminaciji, vezani na njihovo nacionalnost.

  • Večina študentov ni vedela, ali bodo prejeli štipendijo za njihovo izmenjavo. 24%  je poročalo, da bodo delno ali v celoti obdržali štipendijo, 7% jih je trdilo, da ne bodo prejeli štipedije za izmenjavo.

  • Polovica študentov, ki je ostala na izmenjavi, je nadaljevala študij s pomočjo spletnih orodij (online predavanja). Od tega je 34% poročala o izvedbi delno online predavanj, delno pa so se študijske obveznosti prestavile za nedoločen čas.

  • Tri četrtine študentov, katerih mobilnost je bila prekinjena, je prejela podporo s strani domače univerze.

ESN je na osnovi ugotovitev raziskave pripravil priporočila za nacionalne agencije in izobraževalne institucije. Celotna raziskava je dostopna tukaj.