Evropske poslovne študije

Namen magistrskega študijskega programa Evropske poslovne študije na Alma Mater Euroapaea – ECM je študente izobraziti in pripraviti na vlogo inovativnih managerjev in vodij, ki bodo vodili podjetja in soustvarjali nove evropske politike.

Alma Mater Euroapaea – ECM vas bo naučila, kako v Evropi učinkovito poslovati. Z magistrskim študijem Evropskih poslovnih študij boste pridobili obširno znanje in globoko razumevanje poslovnega, pravnega in družbeno-kulturnega okvira tako v evropskem kot svetovnem kontekstu. Študente bomo naučili kako razmišljati izven okvirja in s tem prepoznati kritične poti ter predlagati specifične in kvalitetne rešitve.

Osnovni cilj programa je izobraževanje in usposabljanje kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in javne uprave s področja poslovnih ved, ekonomije in prava na evropski ravni. Študentje bodo, odvisno od usmeritve, ki jo bodo izbrali, lahko pridobili splošno in specifično teoretsko znanje, ki je potrebno za različne oblike odgovornosti na vseh ravneh priprave in vodenja evropskih projektov,  upravljanja zasebnih in javnih družb, specifično znanje potrebno za reševanje aktualnih poslovno - pravnih vprašanj, ali pa znanje s področja regionalnega in lokalnega razvojnega načrtovanja.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga zagotovi Alma Mater Euroapaea – ECM.

Predmetniki

EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE „Evropski projektni management" - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za prvi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
1. semester
1 Evropski politični in gospodarsko-pravni sistem 6
2 Evropska civilizacija in kulturne vrednote 6
3 Evropske institucije, mreže in lobiranje 6
4 Raziskovalne metode in sistemski pristop 6
5 Etika in poklicni standardi 6
Skupaj 30
2. semester
6 Projektni management 6
7 Management evropskih projektov 6
8 Pravni vidiki evropskih projektov 6
9 Financiranje evropskih projektov 6
10 Finančni viri evropskih projektov 6
Skupaj 30

EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE „Evropski projektni management" - 2. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
Skupaj za drugi letnik 60
Skupaj za študijski program 120
3. semester
11 Izbirni predmet I 6
12 Izbirni predmet II 6
13 Izbirni predmet III 6
14 Izbirni predmet IV 6
15 Praksa ali strokovna ekskurzija in seminarska naloga 6
Skupaj 30
4. semester
16 Magistrska naloga 30
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Politični odnosi Rusije in Evropske unije 6
2
Poslovanje v Rusiji
6
3 Poslovanje na Kitajskem 6
4 Hrvaška v evropskih integracijskih procesih 6
5 Poslovno komuniciranje 6
6 Poslovna angleščina 6
7 Podjetništvo in vodenje v praksi 6
8 Odnosi z javnostjo 6
9 Priprava na izpit IPMA 6
10 Osnove organizacijskega komuniciranja 6
11 Upravljanje družinskega podjetja 6
12 Družbena odgovornost podjetij 6
13 Nizkoogljična ekonomija 6
14 Podjetniški izzivi 6
15 Metodologija EU za upravljanje s projekti 6

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Evropske poslovne študije

CV:

Bibliografija: Preberi več

Diplomiral je na Univerzi v Ljubljani, magistriral na Inštitutu družbenih znanosti v Haagu, doktoriral pa na Univerzi v Beogradu. Kariero je začel na ljubljanski univerzi, nadaljeval kot vodja raziskovalnega centra za države v razvoju v Ljubljani. Bil je veleposlanik SFRJ v Avstraliji in slovenski v EU in NATO v Bruslju, kjer je od 1999 do septembra 2014 vodil edino slovensko lobistično pisarno v Bruslju – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, SGRZ – kjer je sedaj član uprave. Predava Lobiranje in pogojalske tehnike na fakulteti DOBA v Mariboru, kjer je bil tudi prvi dekan.  Koordiniral je več evropskih projektov, formiral nekaj evropskih mrež (NIROC, EREF. RIBN) in sedaj vodi globalno mrežo Knowledge Economy Network, KEN s sedežem v Bruslju.

Prednosti študija

Magistrski študij Evropske poslovne študije na Alma Mater Euroapaea – ECM vam bo priskrbel močne temelje za pričetek ali nadaljevanje uspešne poslovne kariere. Po zaključku študija boste polni uporabnega poslovnega znanja, ki vam ga bodo podali svetovno priznani strokovnjaki z različnih področij. Specifično zasnovan program in sistem poučevanja vam bo omogočil nadgradnjo karakteristik, ki jih potencialni zaposlovalci štejejo kot ključne: proaktivnost, hitre reakcije, ozaveščenost, dosegljivost, spletna komunikacija in zmožnost uporabe novih tehnologij za reševanje spornih vprašanj.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Z magisterijem Evropskih poslovnih študij Alma Mater Euroapaea – ECM boste usposobljeni za prevzem vodstvenih položajev v srednjem ali visokem managementu. Usposobljeni boste za upravljanje in strateško vodenje podjetij in drugih organizacij, pretvorbo razvojnih strategij profitnih in neprofitnih organizacij v projekte, za oblikovanje modelov njihovega projektnega izvajanja, za organiziranje uspešnega projektnega poslovanja v projektno usmerjenih organizacijah, za planiranje poslovnih projektnih izidov, za vključevanje obvladovanja tveganj v vodenje in izvajanja projekta.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magist-er/rica evropskih poslovnih študijev
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude