INOVATIVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DIGITALNE HUMANISTIKE - PROGRAM DRUGE STOPNJE V OKVIRU HUMANISTIKE


Kako se spreminja človeška družba in medčloveški odnosi v času digitalizacije, robotizacije in razvoja umetne inteligence. Kateri so novi poklici in kako bodo delovali politično-družbeno-ekonomski sistemi v prihodnosti. Če želite postati strokovnjak s področja razumevanja bodočih družbenih odnosov in delovanja vabljeni k vpisu na nov študijski program Digitalne Humanistike.

Študij digitalne humanistike združuje spoznavanje, razumevanje in uporabo novih digitalnih orodij na področjih humanistike, umetnosti in kulturne dediščine. Večina našega življenja in dela je prepredena in opredeljena z digitalno kulturo in tehnologijo. Digitalna humanistika pomembno odgovarja na vprašanja o moči in mestu novih digitalnih tehnologij v sodobnem svetu.

Študij DH prinaša ne le vpogled v nove digitalne tehnologije, ki omogocajo radikalno poglobitev in razsiritev raziskav v humanistiki, temveč tudi vpliv digitalne dobe na nase dojemanje in interpretiranje človeške kulture v vseh njenih oblikah.

Spodbujamo multi-disciplinarno sodelovanje, ki se razteza od projektov oziroma študija o umetni inteligenci, strojnem učenju, “big data”, digitalizaciji arhivskih virov, porajanju in prenosu filozofskih idej v zgodovini, sociofizike in digitalne atropologije, do etike digitalnega v medosebnih odnosih.

ŠTUDENTJE DH PRIDOBIJO NASLEDNJE KOMPETENCE:

  • jasno razumevanje novih in obstoječih digitalnih tehnologij in raziskovalnih metod,

  • sposobnost analize vplivov digitalnih tehnologij na socialno,

  • politično in ekonomsko strukturo ter celotno kulturo

  • široko znanje in veščine, ki omogočajo zaposlitve v  muzejih, knjižnicah, arhivih, medijskih in multimedijskih hišah, agencijah za odnose z javnostmi, založništvih, spletnih podjetjih, administraciji, trženju,…