Izobraževali bodo arhiviste institucije Evropskih skupnosti


Alma Mater Europaea – ECM je ob robu 29. Mednarodnega dneva arhivistov, ki je potekal med 21. in 22. 10. 2019 v Kopru, podpisal izredno pomemben memorandum skupaj z Mednarodnim institutom arhivskih znanosti Maribor/Trst, EURBICA – Evropsko združenje arhivistov ter Zgodovinski arhiv Evropske unije.

”Memorandum je začetek sodelovanja med omenjenimi institucijami ter zaveza, da bo Alma Mater na oddelku za Arhivistiko izobraževala zaposlene, ki se ukvarjajo z arhiviranjem v vseh institucijah Evropske skupnosti po vsej Evropi,” je pojasnil izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc, predstojnik oddelka za Arhivistiko in dokumentologijo na Alma Mater ter direktor Mednarodnega instituta arhivskih znanosti Maribor / Trst. 

Galerija