Pedagoški sodelavci

Jurij Toplak

Sodeluje pri študijskih programih:


Doktorski študij: Socialna gerontologija, Strateški komunikacijski management

Bibliografija: Preberi več

Dr. Jurij Toplak je redni profesor na Alma Mater Europaea in Univerzi v Mariboru in direktor Alma Mater Europaea ISH, ene najstarejših slovenskih zasebnih visokošolskih ustanov. Je vodja mednarodne konference Za človeka gre, ki jo vsako leto organizirata Evropska akademija znanosti in umetnosti ter Alma Mater Europaea. Na Alma Mater Europaea vodi dejavnosti internacionalizacije.

Profesor Toplak je v petnajstih državah svetoval vladam in mednarodnim organizacijam Svet Evrope, OVSE, ODIHR, Evropska unija in UNDP. Tri mesece je delal za EU v Ugandi ter bil v strokovnih misijah na Finskem, v Kanadi, Latviji, Franciji, Malti, Monaku, ZDA in drugod.

Je med vodilnimi evropskimi strokovnjaki za volilno pravo. Nastopil ali predaval je na univerzah Harvard, Fordham, Yale, Columbia, UCLA in Washington & Lee. Bil je Fulbrightov štipendist na pravni fakulteti UCLA in raziskoval na Georgetownu, Oxfordu, Srednjeevropski univerzi in drugih. Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, The Guardian in The Boston Globe so objavili njegova pravna stališča.

Z Danielom Smilovim je profesor Toplak uredil Political Finance and Corruption in Eastern Europe (Ashgate, 2008). Z Davidom Schultzom je uredil Routledge Handbook of Election Law (2022), najtemeljitejšo primerjalno knjigo o pravu demokracije na šestih celinah, ki je bila predstavljena avgusta 2022 na Univerzi v Oxfordu.

Jure Toplak je pomagal pritožnikom v številnih primerih (ne)poštenega sojenja, volilne zakonodaje, svobode govora, transparentnosti vlade, enakosti, invalidnosti, diskriminacije in mučenja pred Vrhovnim, Ustavnim in Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. Leta 2017 je napisal pritožbo zoper izid referenduma, ki je privedla do prve javne obravnave na Vrhovnem sodišču Slovenije in razveljavitve izida referenduma. V Toplaku in Mrak proti Sloveniji, eni vodilnih volilnih sodb o volilni pravici invalidov, je ESČP ugotovilo kršitev pravic. Leta 2022 mu je Zveza društev pravnikov podelila naziv Pravnik leta.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je učil od leta 2000 in je med letoma 2016 in 2022 vodil Katedro za javno pravo. Dvanajst let je bil član Državne volilne komisije Slovenije. Od leta 2019 poučuje na Fordham Law School v New Yorku.