Kronično vnetje ramenskega sklepa


Namen diplomskega dela študentke fizioterapije Nike Kovač je bil ugotoviti vpliv tarčne radiofrekvenčne terapije na obseg gibljivosti in jakost bolečine pri pacientih z adhezivnim kapsulitisom.

Adhezivni kapsulitis je stanje, pri katerem pride zaradi kroničnega vnetja sklepne kapsule ramenskega sklepa do zmanjšanega obsega gibljivosti in močne bolečine. To stanje lahko traja tedne, mesece ali celo leta in pacientu onemogoča normalno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. »Najprej se poslužujemo konzervativnega zdravljenja, če do izboljšanja ne pride, pa je potrebna operativna sprostitev sklepne kapsule,« pove diplomantka.

Zdravljenja lahko poteka konzervativno s fizioterapijo, oralnimi ali intraartikularnimi kortikosteroidi, akupunkturo, nesteroidnimi antirevmatiki in hidrodilatacijo ali pa operativno, kjer ortopedi najpogosteje artroskopsko sproščajo sklepno kapsulo in manipulirajo.

Konzervativna terapija 

Za lajšanje bolečin so pogosto predpisana nesteroidna protivnetna zdravila in fizioterapija. »Cilj terapij je preprečiti nadaljnje zmanjšanje obsega gibljivosti in sčasoma povečati obseg gibljivosti v prizadeti rami. Pasivna mobilizacija in kapsularno raztezanje sta dve najpogosteje uporabljeni tehniki,« opiše študentka in doda, da kombinacija fizioterapije in injekcije kortikosteroidov zagotovlja večje izboljšanje kot samo fizioterapija.

Hidrodilatacija (artroskopska distenzija) je neoperativno zdravljenje, ki vključuje injekcijo lokalnega anestetika v ramensko kapsulo pod visokim pritiskom, da se sklepna kapsula napne in raztegne. 

V fizioterapevtskem protokolu zdravljenja adhezivnega kapsulitisa se v prvi fazi svetuje uporaba TENS, nizkoenergijskega laserja, kineziotaping (limfna tehnika), pendularne vaje, krioterapija, termoterapija, kontinuirano pasivno razgibavanje zgornjega uda, uporaba škripca, aktivno asistirane vaje, hidroterapija, raztezanje, izometrične vaje in trakcija po Kaltenbornu 1. in 2. stopnje. 

Operativna terapija 

Kirurške možnosti za adhezivni kapsulitis vključujejo manipulacijo pod anestezijo in artroskopsko sprostitev kapsule. Manipulacija je tehnika, ki se izvaja v splošni anesteziji, pri kateri se manipulira z nadlahtnico, da se prekinejo adhezije. Zmerni dokazi kažejo, da manipulacija ublaži bolečino in lahko izboljša obseg gibanja, če ji sledi zgodnja fizioterapija 

 

Z oceno bolečine po VAS in merjenjem obsegov gibljivosti ramenskega sklepa z goniometrom je dobila rezultate takojšnjega učinka terapije. »Ocena bolečine v povprečju se je zmanjšala pri vseh treh terapijah. Največja izmerjena razlika je bila za 3 točke, najmanjša za 0, nikomur pa se bolečina ni poslabšala. Pri obsegu gibljivosti smo ugotovili, da se je v povprečju gibljivost v vseh smereh po vsaki terapiji povečala. Največja izmerjena razlika je bila kar 20°, najmanjša 0°, do poslabšanja v gibljivosti pa ni prišlo. Kljub nekaterim izboljšanim meritvam in predvidevanjem pa smo morali tri hipoteze od štirih ovreči, saj pri vseh pacientih ni prišlo vedno do izboljšanja,« še zaključuje.