Mag. Kovačič pridobival nova znanja v Ženevi


Naš predavatelj in mentor številnih diplomskih nalog na Alma Mater mag. Tine Kovačič, sicer predsednik Fizioterapevtskega združenja Slovenije, se je nedavno mudil na svetovnem fizioterapetvskem kongresu v Ženevi.

Seznanil sem se z dokazi podprto prakso na področju nevrofizioterapije, športnih poškodb ter z najnovejšimi smernicami in priporočili na področju fizioterapevtske obravnave pacientov z bolečino v križu, fizioterapije na področju pediatrije, preventive pred padci na področju fizioterapije v geriatriji, itd. Prav tako sem se udeležil predavanj in seminarjev na temo izobraževanja fizioterapevtov in znanstveno raziskovalnega dela na področju fizioterapije, konzumacije raziskovalnih poročil, aplikacije z dokazi podprte prakse, raziskovalne metodologije in prenosa znanja. Udeležil sem se po-kongresne delavnice na področju hidroterapije pri nevroloških pacientih v eni od elitnih švicarskih bolnic v Ženevi s svetovno znanimi eksperti na področju hidroterapije. Menim, da je bila udeležba na omenjenem svetovnem kongresu zelo pomembna, saj mi je omogočila spremljanje svetovnih smernic, spoznanj v teoriji  in praksi, spremljanje novih znanstvenih dognanj na strokovnem področju fizioterapije, ki postaja poklic prihodnosti. Vse to mi bo omogočilo kvalitetnejšo opravljanje svojega poklica kot vodje OMR ter fizioterapevta s specialnimi znanji, kot tudi predavatelja pri edukaciji študentov fizioterapije. Prav tako je bila udeležba na kongresu pomembna, saj predstavlja obliko druženja in izmenjave informacij, dobrih praks ter možnost za neformalno srečanje v odmorih za pogovor z drugimi vodji medicinske rehabilitacije, svetovno znanimi predavatelji in raziskovalci ter drugimi kolegi fizioterapevti, ki delajo v klinični praksi. Prav tako sem kolegom fizioterapevtom predal informacije o svojem raziskovalnem delu in jih seznanil z ugotovitvami na podlagi analize rezultatov iz lastne doktorske disertacije ter se povezal z ostalimi raziskovalci na področju raziskovanja učinkovitosti posameznih intervencij pri osebah z razvojnimi motnjami,” je pojasnil mag. Kovačič.

Galerija