Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

IZOBRAŽEVANJE

1967   Diploma na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

1973   Specializacija iz fizikalne medicine in rehabilitacije,  Slovenija

1975   Magisterij iz nevrofiziologije, Medicinska fakulteta v Ljubljani

1979   Doktorat znanosti iz nevrologije, Medicinska fakulteta  v Ljubljani

AKADEMSKE  STOPNJE

1980   docent,   1985  izr. profesor,   1990  redni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani

KONZULTANTSKE  MISIJE

1983   Republika Kuba, 

1985 - 1987   Država Kuvajt

ZAPOSLITVE

1969 - 1970   Inštitut za klinično nevrofiziologijo,  Klinične bolnice Ljubljana

1970 - 2009   Univerzitetni inštitut za rehabilitacijo,  Ljubljana

1981 - 1995   Predavatelj za predmet Fizikalna terapija, Visoka šola za zdravstvene vede, Ljubljana

1983 - 2009   Predavatelj za predmet Fizikalna medicina in rehabilitacija, Medicinska fakulteta v Ljubljani

2009   Upokojitev

Od  2010  dalje honorarni predavatelj na Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor na študijskih programih Fizioterapija  (2010 - 2019) in  Socialna gerontologija  (od 2017).