Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija, Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

Področje raziskovanja:

Zdravstvena nega, gerontologija, javno zdravje, paliativna oskrba

Doc. dr. Mateja Berčan je specialistka gerontološke zdravstvene nege. Zaposlena je kot patronažna medicinska sestra zasebnica. Je predsednica Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester Slovenije in članica izvršilnega odbora Sekcije patronažnih medicinskih sester pri Zbornici-Zvezi. Od leta 2012 je pooblaščeni nadzornik ZZZS za izvajanje finančno medicinskih nadzorov s področja patronaže in zdravstvene nege na domu ter zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih.