Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov

Bibliografija: Preberi več

Področje raziskovanja:

vodenje in razvoj človeških virov