Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Humanistični študiji
Magistrski študij: Humanistične znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

Nadja Furlan Štante je višja znanstvena sodelavka na UP ZRS in izredna profesorica za področje religijskih študij. Je namestnica predstojnika Inštituta za filozofske študije na UP ZRS. Je avtorica treh znanstvenih monografij (Manjkajočerebro: ženske, religija in spolni stereotipi (2006, Annales); Iz poligamije v monogamijo (2008, Teološka fakulteta); Woman, nature and religion: eco-feminist perception (2014, Univerzitetna založba Annales) in številnih znanstvenih člankov. Je urednica treh zbornikov ter udeleženka in soorganizatorka številnih mednarodnih konferenc doma in po svetu. Raziskovalno sodeluje v večih nacionalnih projektih. Bila je vodja podoktorskega in temeljnega nacionalnega projekta. Je prejemnica Fulbrightove štipendije za leto 2008–09 (University of Berkeley).

Področja dela:

  • religijski feminizem in ženske študije znotraj posameznih religijskih sistemov (s poudarkom na Judovstvu in Krščanstvu): poganska ženska teologija (tealogija), krščanska feministična teologija, teološki eko-feminizem; eko-teologija, religija in ekologija;
  • afriške religije v kontekstu medkulturnih, primerjalnih študij,
  • medkulturni in medverski dialog,
  • primerjalna religiologija,
  • nova religijska gibanja.