Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega

Bibliografija: Preberi več

Dr. Nataša Štandeker je diplomirana medicinska sestra, magistrica managementa v zdravstvu in socialnem varstvu in doktorica socialne gerontologije. Po sedmih letih dela kot diplomirana medicinska sestra v posebnem socialnem zavodu v Sloveniji, se je zaposlila v Avstriji. Po končani nostrifikaciji znanstvenega magisterija na Univerzi v Gradzu  je prevzela mesto vodje zdravstvene  nege in oskrbe v domu starejših. Od  leta 2016 deluje kot predavateljica za področje zdravstvene nege  in socialne gerontologije  na Alma Mater Europaea ECM. Kot predavateljica je aktivna tudi na izobraževalnih zavodih v Avstriji.