Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Fizioterapija, Socialna gerontologija
Magistrski študij: Zdravstvene vede

Bibliografija: Preberi več

Nikolaj Lipič je doktor znanosti na področju socialne gerontologije. Na Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, predava na študijskih programih socialne gerontologije, fizioterapije in zdravstvenih ved. Je tudi predsednik Gerontološkega društva Slovenije, član Strokovnega sveta pri Socialni zbornici Slovenije in član Strokovnega sveta za socialne zadeve pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Njegove raziskave se osredotočajo na razvoj statistične pismenosti različnih generacij, raziskovanje aktivnega staranja, demence in demografskih vidikov staranja, vzpostavitev kakovostnega timskega dela in odličnosti v socialno gerontološki praksi.