Nov Študentski svet Alma Mater


Študentje Alma Mater so pretekli petek izvolili nov Študentski svet. Volitve so potekale v skladu s Pravilnikom o načinu volitev Študentskega sveta. Volitve so bile razpisane 13. 11. 2017. Pravočasno je vložilo svojo kandidaturo 14 kandidatov.

V skladu s 3. členom navedenega pravilnika o ustrezni zastopanosti predstavnikov letnikov in študijskih programov ter poročila volilne komisije o preštetih glasovih, so bili za študijsko leto 2017/2018 izvoljeni v Študentski svet naslednji študenti:

  • Matic Arnejčič, 1. letnik Zdravstvene nege VS
  • Dejan Bratuša, 3. letnik Zdravstvene nege VS
  • Adriano Goričan, 2. letnik Zdravstvene nege VS
  • Lana Hojs, 2. letnik Socialna gerontologija VS
  • Alen Pavlec, 1. letnik Zdravstvene vede MAG
  • Saša Pjanović, 1. letnik Fizioterapija VS
  •  Marko Polenčič, 3. letnik Strateški komun. manag. DR
  • Tea Uršič, 2. letnik Management poslovnih sistemov 
  • Martin Rudolf Zore, 3. letnik Fizioterapija VS