NOV ŠTUDIJ: Spletne in informacijske tehnologije


NAKVIS je akreditiral nov program 1. bolonjske stopnje na Alma Mater Europaea - ECM, in sicer Spletne in informacijske tehnologije. Program se bo začel izvajati v študijskem letu 2019/2020. Predstavljen pa bo podrobneje na sejmu Informativa v Ljubljani konec januarja ter na informativnih dnevih februarja 2019.

"Nov študijski program prve bolonjske stopnje Spletne in informacijske tehnologije (VS) so načrtovali profesorji iz industrije in podjetništva ter vrhunski mednarodni strokovnjaki ter raziskovalci, saj je AMEU -ECM prvenstveno mednarodno usmerjen visokošolski zavod, ki se v Sloveniji ponaša z najvišjo stopnjo zaposljivosti. V študijski program Spletne in informacijske tehnologije so v veliki meri vključena pomembna slovenska IKT podjetja v regiji in širše, prav tako pa tudi tuje univerze, kot sta na primer Univerza za tehnologijo v Krakowu in Freie Universität Berlin," je pojasnil izr. prof. dr. Matej Mertik, vodja novega študijskega programa na Alma Mater.  

In po čem se razlikuje študij Spletne in informacijske tehnologije na Alma Mater od drugih primerljivih študijskih programov na drugih univerzah? Kot pravi dr. Mertik so glavne prednosti programa poudarek na spletu, saj je splet prerasel računalništvo in informatiko, vse se dogaja v njem, zato danes zahteva celostno obravnavo, program razvije veščine podjetništva, povezuje pa se tudi z drugimi z drugimi humanističnimi programi, ki jih nudi Alma Mater. "Znanja, ki jih bodo študentje pridobili tekom našega študija, jim bodo omogočala, da bodo lahko znanje o spletu aplicirali na različna področja. Znali bodo razviti svoje spletne in mobilne aplikacije, narediti spletne strani, analizirati podatke, uporabljati podjetniške veščine in snovati digitalno oglaševanje ter uporabljati družbena omrežja za različna področja," še dodaja dr. Mertik. Dodatna prednost je tudi ta, da več kot ena petina študija predstavlja prakso v najboljših IKT podjetjih v Sloveniji in tujini. 

Več  o programu na splet.almamater.si.