Nova programa: dodiplomski Arhivistika in doktorski Projektni management


Alma Mater Europaea – ECM bo v novem študijskem letu 2017/2018 ponujala dva nova študijska programa, in sicer Arhivistika na prvi stopnji in nova smer na doktorski stopnji – Projektni management.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je v začetku leta izdal odločbi, da je akreditiral študijska programa Arhivistika na prvi stopnji ter doktorski program Projektni management. To sta že 17. in 18. akreditiran program na Alma Mater Europaea – ECM. Oba programa bomo pričeli izvajati z novim študijskim letom letos oktobra 2017. V postopku akreditacije pa so še prva stopnja humanistike, magistrska stopnja MBA ter doktorski program fizioterapije.