Novo! Specialistični študij: Logopedagogika


Vabimo vas na on-line informativni dan za edinstveni in inovativni študijski program za vzgojitelje in učitelje - Izpopolnjevanje iz Logopedagogike, ki bo 24. januarja 2024 ob 17.00.

»Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je v tem, da otrok postaja, in že je, celovito delujoča, srečna, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi,« poudarja prof. dr. Sebastjan Kristovič, predstojnik študijskega programa Logopedagogika.

Prosimo, da se za udeležbo na informativnem dnevu PRIJAVITE.

***

Kaj je logopedagogika?

Logopedagogika je inovativni holistični vzgojno-izobraževalni pristop, ki je zasnovan na antropološki zasnovi Franklove logoterapije/eksistencialne analize in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podaja Unesco ter Evropska komisija.

Gre za prvi, edinstveni in inovativni tovrstni študijski program, ki je mednarodno veljaven in akreditiran pri NAKVIS - Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Temelji na zavedanju in upoštevanju, da otrok ni samo kognitivno/racionalno bitje, ampak je nedeljiva celota telesne, duševne in noetične razsežnosti. Logopedagogika, kot holistični vzgojno-izobraževalni pristop, zajema vzgojo, razvoj osebnosti, izobraževanje in duševno zdravje.

Več o študijskem programu TUKAJ.

Več informacij: spela.pokerznik@almamater.si