O tehnologijah, ki so omogočile razvoj umetne inteligence


Izr. prof. dr. Matej Mertik je na povabilo Slovenskega filozofskega društva predaval na njihovi drugi mednarodni konferenci z naslovom Violence and Interpretation, ki je v soorganizaciji Alma Mater Europaea ISH potekala minuli vikend v Ljubljani.

»V predavanju sem se osredotočil na odprtokodne tehnologije in trajnostne vidike, saj odprtokodna tehnologija in njeni principi igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju miru in stabilnosti tako v digitalnem Univerzumu kot posledično v širšem družbeno-ekonomskem kontekstu. To je v veliki meri posledica temeljnih načel odprtosti, sodelovanja in trajnosti, ki so jih odprtokodne tehnologije prenesle na mnoga druga področja,« pojasnjuje dr. Mertik in dodaja, da odprtokodni principi ne obravnavajo samo družbenih neenakosti, ampak tudi kažejo pot do bolj trajnostne in manj nasilne prihodnosti kot so jih predvideli že misleci in izumitelji pred pojavom informacijske družbe. »Prav te tehnologije so omogočile tudi razvoj umetne inteligence in velikih jezikovnih modelov.«

Dr. Matej Mertik pri razvoju novih tehnoloških rešitev poudarja nujnost odprtokodnih pricipov in pa nujnost zavedanja (neprijetnih) pogovorov o odnosu med družbo in tehnologijo, kjer se je potrebno nenehno spraševati čemu in komu vsa ta tehnologija služi in kakšno vedenje in prakse pospešuje. »Zavedanje tehnologije v pogledu omejitve njene rasti je namreč ključnega pomena pri njeni uporabi in razvoju, ne gre torej zgolj za nenehno rast, temveč je treba videti tudi trajnostni pogled in energetsko učinkovitost,« še poudarja.