Obeležili dan multiple skleroze


Letošnji dan multiple skleroze (MS) smo obeležili v Zavodu Terapija, kjer so študenti tretjih letnikov fizioterapije izvajali fizioterapevtsko obravnavo pri članih Društva bolnikov z MS.

Kljub omejenim možnostim zaradi covid ukrepov, smo izvedli dejavnosti v celoti, udeleženci pa so bili z obravnavo zelo zadovoljni, ob koncu dneva so se zahvalili in pozdravili tak način povezovanja študija, stroke in bolnikov. S predsednikom društva, gospodom Stankom Tašnerjem, smo se dogovorili tudi o nadaljnjem sodelovanju.

Iskrena zahvala študentkam fizioterapije, Mateji Kozic, Tanji Kramer, Desire Ajlec in Lei Križman! Velik hvala pa tudi kolegom na Nevrološkem oddelku UKC Maribor za pomoč pri organizaciji dogodka v obliki ustreznih tiskanih materialov, namenjenih tako obolelim z multiplo sklerozo kot tudi naključnim mimoidočim. 

Galerija