Obvestilo o novem Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti


Spoštovani študenti,
kot ste seznanjeni je v pristojnosti visokošolskih zavodov le postopek izobraževanja do diplome.
Kasnejše opravljanje pripravništva in strokovnih izpitov je v pristojnosti Ministrstva za zdravje.

Kljub temu vam sporočamo, da je bil v Uradnem listu dne 6.7.2018 objavljen nov Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, ki na novo urejuje pripravništvo, pooblaščene institucije in mentorje na pripravništvu ter strokovni izpit. 

Pravilnik je dostopen na spletni strani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2423/pravilnik-o-pripravnistvu-in-strokovnih-izpitih-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti

Ministrstvo je podalo tudi razlago glede prehodnega obdobja in izpostavilo ključne novosti.

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/dopis-mz-pravilnik-o-pripravni%C5%A1tvu-in-strokovnih-izpitih.pdf?sfvrsn=d0e53336_2

Za postopke po diplomi in za tolmačenje predpisov nismo pristojni zato se morate v primeru vprašanj obrniti na pristojno ministrstvo.