Okrogla miza: Slovenci, staranje in starost


Alma Mater Europaea – ECM se tudi letos predstavlja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje F3ŽO. Od 1. – 3. 10. bo Alma Mater v Cankarjevem domu v Ljubljani na stojnici predstavljala svoje študijske programe, predvsem Socialno gerontologija na vseh treh stopnjah študija.

V četrtek, 3. 10. 2019, pa bo v okviru F3ŽO v Cankarjevem domu potekala okrogla miza Slovenci, staranje in starost, ki jo pripravlja prof. dr. Jana Goriup, predstojnica Socialne gerontologije.

Med razpravljalci bodo:

  1. Danijela Lahe; doc.dr.; FF UM

  2. Urška Kunčič, študentka Socialne gerontologije

  3. Mihaela Kežman, mag.; doktorska študentka Socialne gerontologije

  4. Peter Seljak; viš.pred.dr.;Alma Mater Europaea

  5. Tomislav Nemec; pred.mag; Dom starejših občanov Ljutomer.

Ker aktualna  problematika starejših v Sloveniji in z njo povezane družbene spremembe predstavljajo velik izziv tudi za socialno gernotologijo,   je v luči dolgoživosti slovenske družbe nujen njen strokovno kompetenten, družbeno sprejemljiv in ekonomsko vzdržen odziv,  ki mora v proces oblikovanja rešitev vključiti vse ključne deležnike. Tudi zato, ker zmore upoštevati  različna mnenja, stališča in pričakovanja vseh, ki so v reševanje zadane problematike kakorkoli vpeti, kar pa zahteva interdisciplinarni pristop strok, prebivalcev, svojcev, civilne družbe, pa tudi samih starejših.   

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v Ljubljani!