Pandemija covida-19 močno prizadela otroke z avtizmom


Mednarodno priznani strokovnjak za avtizem prof. dr. Vladimir Trajkovski je v predavanju na Alma Mater v Mariboru nazorno pojasnil negativne učinke covida-19 na otroke z motnjo avtističnega spektra.

Pandemija covida-19 je močno prizadela otroke z avtizmom. Negativni učinki se pri več kot 50 odstotkih obolelih otrok v največji meri odražajo pri senzorno-motoričnem razvoju, kognitivnih sporobnostih, spanju, splošnem vedenju in socialni interakciji. 

»Posamezniki z avtizmom se sočasno soočajo z več zdravstvenimi obolenji kot so bolezni srca, ožilja in dihal, hipertenzijo, avtoimunskimi stanji, debelostjo in sladkorno bolezenijo. Prav tako pa se srečujejo s težavami pri strogi osebni higieni ter praksami fizične razdalje,« pojasnjuje prof. dr. Vladimir Trajkovski in izpostavlja, da bi te osebe v času pandemičnih situacij morale imeti veliko prednost pri obravnavi. 

»Razumevanje, kaj avtizem je in kaj ni, kaj pričakovati in kako komunicirati s posamezniki, ki imajo to vseživljenjsko motnjo v razvoju, je lahko zelo pomemben vidik dela šolskega psihologa, učitelja posebnega izobraževanja, govornega jezika, delovnega terapevta, ravnatelja, zdravnika, fizioterapevta, specialista za vedenje in mnogih drugih,« izpostavlja dr. Trajkovski.

V zadnjih dveh desetletjih je motnja avtističnega spektra postala pogostejša diagnoza med otroki in presega rasne, etnične ter družbenoekonomske razlike. »Uvedba obveznega rednega izobraževanja vseh izvajalcev zdravstvenega varstva o smernicah dela z avtističnimi osebami, ki so jih oblikovali psihiatri, psihologi, delovni terapevti, logopedi, vedenjski terapevti in drugi specialisti je bistvenega pomena,« poudarja dr. Trajkovski. 

Prof. dr. Vladimir Trajkovski je profesor na Alma Mater Europaea – ECM in na Inštitutu za specialno edukacijo in rehabilitacijo Filozofske fakultete Univerze Sv. Ciril in Metod v Skopju v Makedoniji. Je tudi predsednik in eden od ustanoviteljev Makedonskega znanstvenega društva za Avtizem. 

Več o študiju avtizma na Alma Mater TUKAJ.