Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Socialna gerontologija

Bibliografija: Preberi več

Pri svojem delu na stanovanjskem področju se pogosto srečuje s stanovanjskimi problemi starejših odraslih, kar mu predstavlja poseben raziskovalni izziv. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno na področje bivalne problematike starejših odraslih, njihovemu