Pismo o nameri: štipendije iz Avstrije za študente Alma Mater


Alma Mater je nedavno podpisala pismo o nameri z direktorjem fizioterapevtskega inštituta iz avstrijskega Deutschlandsberga, ki bo zaposlovala diplomante Alma Mater v Avstriji in jim celo štipendirala študij.

"Na nedavnem obisku naših partnerjev iz Avstrije, smo se dogovarjali tudi o možnosti štipendiranja študentov Alma Mater. Avstrijski partnerji so namreč pripravljeni štipendirati šolnino študentom Alma Mater, glede na potrebe manjših bolnišnic in rehabilitacijskih centrov, ter jih po zaključenem izobraževanju tudi zaposliti. Za podoben vzorec štipendiranja se dogovarjamo tudi na področju zdravstvene nege, saj tako v Avstriji kakor tudi pri nas čutijo pomanjkanje zdravstvenega kadra. Kot kaže, pa so se naši sosedje zavedeli, kakšen manko zdravstvenega kadra se lahko pojavi v prihodnosti predvsem pri manjših institucijah, in se odločili v lastni režiji vlagati v izobraževanje," je pojasnil dr. Goran Gumze, vodja mednarodne pisarne na Alma Mater.

Alma Mater že več let sodeluje z avstrijskimi bolnišnicami in rehabilitacijskimi centri tako na področju fizioterapije kot tudi zdravstvene nege in socialne gerontologije. Prvi in tudi najpomembnejši partner je Vita Med Gesundheitszentrum Badradkersburg, poleg njih pa je do sedaj Alma Mater vzpostavila sodelovanje že z več kot 20 institucijami.

Ker naraščajo tako želje študentov po iskanju službe v tujini,  kot tudi potrebe po zdravstvenem kadru v nemško govorečem področju, na Alma Mater že tretje leto zapored organiziramo tečaj nemškega jezika v obsegu 60 ur, ki je usmerjen na splošno komunikacijo v zdravstvu ter praktično delo s pacienti. Čezmejno sodelovanje Alma Mater se krepi, kar pripomore k prepoznavnosti, prenosu dobrih praks, skupnemu raziskovanju, prijavljanju na razpise, oblikovanju »state of the art« študijskih programov in zagotavljanju delovnih mest za diplomante AMEU ECM.