Ponosni na nove diplomante ter 13 novih doktorjev znanosti


Pod posebnimi pogoji ter končno v živo smo zaključili s podelitvami diplom, magisterijev ter svečano promocijo doktorjev. Ponosni smo na čisto vsakega diplomanta in doktorja, ki je uspešno zaključil izobraževanje na Alma Mater Europaea, na Akademiji za ples ter ISH – fakulteti za humanistične študije.

»Naj na tem mestu še enkrat diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti v imenu učiteljev in sodelavcev Alma Mater zaželim veliko uspehov pri vašem delu, da odgovorno do sedanjosti in z zaupanjem v prihodnost pridobljeno znanje izkoristite v praksi v dobro ljudi ter ga prenašate na mlade rodove,« je pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM.

Na tokratni podelitvi smo imeli prvi magistri programa Ekoremediacije. Novi doktorji znanosti pa so ob svečani prisega postali s področja socialne gerontologije: Mateja Berčan, Tine Kovačič, Tomaž Lenart, Melita Sajko, Nataša Štandeker, Mirjana Telebuh, Sanja Zoranić, Ivana Živoder, Tanja Žmauc. S področja humanistike pa imamo tri nove doktorje znanosti, in sicer: Alma Bejtullahu, Špela Kryžanowski in Kaja Kraner.

Galerija