Pravilni položaji pacientov po možganski kapi


Diplomantka fizioterapije na Alma Mater Ajda Rak je z odlično zaključno nalogo opozorila na nameščanje oskrbovancev po preboleli možganski kapi v pravilne položaje, saj le-to vpliva na njihovo zdravstveno stanje in počutje.

Rehabilitacija pacientov po preboleli možganski kapi zahteva tudi poznavanje pravilne namestitvene položaje. »Zdravstevni delavci lahko s poznavanjem pravilnih položajev zelo pripomorejo k okrevanju bolnikov po možganski kapi. Z raziskavo sem ugotovila, da so zdravstvenim delavcem v domovih za ostarele pravilna nameščanja oskrbovancev po možganski kapi dokaj znana, manj pa so jim znane posledice, ki se pojavijo zaradi nepravilnega nameščanja oskrbovancev,« pojasnjuje diplomantka in dodaja, da si večina teh pridobiti dodatno znanje in to vključiti v redno prakso. 

Ajda je kot študentka fizioterapije vključena v delovno enoto 3 Doma Danice Vogrinec na Pobrežju, kjer stanuje 196 oskrbovancev, ki so večinoma nepremični, zato se z nepravilnimi položaji srečuje vsakodnevno.»Člani rehabilitacijskega tima se vsak dan znova trudimo, da negovalnemu osebju pomagamo pri ustreznem nameščanju oskrbovancev v pravilne položaje. Kot primer, na stene pri oskrbovancih po preboleli možganski kapi nad posteljo nameščamo gradivo, s katerim si pri delu lahko pomagajo. Prav tako jih učimo osnove, saj kader, ki ga na novo zaposlujejo, nima predhodne izobrazbe v zdravstveni smeri, a jih je zaradi pomanjkanja delovne sile dom primoran zaposliti,« izpostavlja diplomntka in kot rešitev navaja organiziranje delavnic o ergonomiji zaposlenih in pravilnem nameščanju oskrbovancev v postelji ter na vozičku. »Zaposlene bi najprej teoretično podkovali in jim predstavili definicije, tipične značilnosti, smernice, potem bi jih združili v par, kjer bi nameščanja v pravilne položaje praktično izvedli drug na drugem. Prosili bi jih, da testirajo tudi položaje, ki se jim je treba izogibati, in s tem bi na lastni koži spoznali, kako neprijetno je lahko oskrbovancem, tudi več ur dnevno. Analizirali bi še posledice, ki se lahko pojavijo zaradi nepravilnega podlaganja in nameščanja, ter kako se jim lahko izognemo,« pojasnji Ajda Rak.