Predavanje prof. dr. Ludvika Toplaka ob Dnevu Evrope


Ob Dnevu Evrope 9. maja, je prof. dr. Ludvik Toplak študentom in profesorjem Filozofske Fakultete Sveučilišta v Mostarju predaval o evropskih integracijskih procesih. Profesor Toplak je poudaril pomembno vlogo izobraževanja pri integracijskih procesih Evrope in nakazal smernice katerim bi morale slediti izobraževalne institucije kot so deetatizacija izobraževanja, transnacionalnost in interdisciplinarnost. Na tak način se gradijo mostovi med narodi in razvija toleranca, mladim pa odpirajo možnosti za enakopraven nastop na Evropskem tržišču.

Predavanju so prisostvovali rektor Sveučilišta v Mostarju prof. Dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta v Zagrebu prof. dr. Damir Boras in župan Mostarske občine gospod Ljubo Bešlić. Po predavanju je sledil kratek ogled starega mestnega jedra in Starega mostu.

Galerija