Predsednik AMEU predaval na mednarodni konferenci o zavarovalništvu


Predsednik AMEU prof. dr. Ludvik Toplak se je udeležil prve mednarodne konference zastopnikov in posrednikov v zavarovalništvu ICABI, kjer je množici udeležencev predaval o pomenu izobraževanja kadrov na področju zavarovalništva.

Konferenco je organiziral Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru, čigar predstojnica je diplomantka študija Upravljanje in vodenje poslovnih sistemov, Dragica Korenjak. Do leta 2020 naj bi po najnovejšem poročilu o prihodnjem razvoju trga dela v Evropski uniji trije od štirih zaposlenih v EU delali v storitvenih dejavnostih, denimo v zavarovalništvu in bančništvu. Zavarovalništvo v evropskem prostoru prispeva skoraj 10 odstotkov BDP, v Sloveniji pa le 6 odstotkov. Tako predstavlja izjemno močan generator gospodarskega razvoja, hkrati pa še obstaja prostor za rast in razvoj, predvsem na področju investicijskega bančništva in bank-assurance produktov. Ob vseh spremembah (gospodarskih, okoljskih, sistemskih ...) se zavarovalničarji soočajo z zelo velikimi izzivi tudi na področju zavarovalno-bančnih storitev. Na konferenci so udeleženci iz Avstrije, Francije, Nemčije, Švice, Slovenije in vseh držav bivše Jugoslavije obravnavali tudi tematiko položaja in vloge zavarovalnega posrednika in zastopnika v državah Evropske unije in JV Evrope, izmenjavali izkušnje, diskutirali o soodvisnosti zavarovalnic, bank, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter vlogi zavarovanca.