Predstavitev projekta MATES v Evropskem parlamentu


Raziskovalec in predavatelj Alma Mater Europaea ECM, dr. Goran Gumze, ki dela na projektu financiranem s strani Evropske komisije, MATES (Multy Agency Training Strategies for Radicalised Youth), je skupaj z mednarodno ekipo raziskovalcev predstavljal MATES projekt v Evropskem parlamentu.

Poudarili so pomembnost reševanja problema radikalnega nasilja, ki je v Evropi večinoma versko ali politično pogojeno. Opozorili na pomanjkanje skupnih podatkovnih baz za zapore in policijo o radikaliziranih mladostnikih, ki so že bili zaznani kot potencialno nevarni.

Prisotni so se strinjali, da je problem radikalnega nasilja bolj socialne, kot verske narave. Pri tem pa je vera sredstvo ideološke indoktrinacije in legitimnega opravičila za nasilje.

Projekt se zaključi v aprilu 2018, ko bomo na Alma Mater Europaea ECM in drugod po Sloveniji organizirali zaključne diseminacijske predstavitve.