Prof. dr. Jurij Toplak na slovestnosti ob 30. obletnici Magna Charta Universitatum


Prof. dr. Jurij Toplak, direktor Alma Mater Europaea – ECM, se je udeležil slovesnosti v Salamanki v Španiji ob 30. obletnici Magna Charta Universitatum - listine evropskih univerz, ki jo je podpisalo v Bologni 19. 9. 1988 ob 900. obletnici univerze preko 400 rektorjev univerz, naknadno pa še 200.

Magna Charta Univerzitatum je deklarirala avtonomijo univerz in akademsko svobodo znanstvenikov in univerzitetnih učiteljev od političnih in finančnih centrov moči ter pozvala vlade k spoštovanju teh principov. Pomeni tudi začetek procesa akademske integracije ter oblikovanja enotnega evropskega univerzitetnega prostora. Vlade evropskih držav so se odzvale in leta 1999 podpisale Bolonjsko deklaracijo, ki je spožila formalne procese akademske integracije v Evropi v skladu s principi: avtonomija z odgovornostjo, kvaliteta, kompatibilnost, mobilnost, relevanca, deatatizacija, zaposljivost, racionalizacija idr. 

Na fotografiji starosti Bolonjskega procesa: prof. dr. Josef Brical, nekdanji rektor Univerze v Barceloni in predsednik Evropske rektorske konference, v sredini prof. dr. Fabio Roversi Monaco, bivši rektor Univerze v Bologni in pobudnik MagnaCharta Universitatum, ter prof. dr. Jurij Toplak Alma Mater Europaea – ECM.