PROFESORICA TRSTENJAK, MATI EVROPSKEGA ZASEBNEGA PRAVA


Profesorico dr. Verico Trstenjak, članico skupine Raziskave kulturnih formacij pri ISH (Institutum Studiorum Humanitatis) in Alma Mater, je priznani nemški profesor opisal kot mater evropskega zasebnega prava.

V knjigi Nova teorija zasebnega prava avtor Hans-Wolfgang Micklitz, mednarodno priznani profesor gospodarskega prava na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, s pluralističnim pristopom odpira novo pot do teorije zasebnega prava. Besedila iz različnih disciplin združujejo okoli osrednjih vprašanj zasebnega prava in jih hkrati povezujejo s pravno doktrinarno analizo primerov primerov. Avtor Micklitz je prof. dr. Verici Trstenjak v knjigi pripisal atribut “matere utemeljiteljice” evropskega zasebnega prava, saj njena mnenja običajno temeljijo na globokih primerjalnih analizah.

Profesorica Trstenjak je nekdanja generalna pravobranilka Evropskega sodišča v Luksemburgu in profesorica prava Evropske unije. V času osamosvojitve Slovenije in sprejema ustave je bila sekretarka Družbeno-političnega zbora Skupščine Slovenije. Med letoma 1994 in 1996 je bila vodja pravne službe na Ministrstvu za znanost in tehnologijo in nato do leta 2000 državna sekretarka, ko je bila tudi generalna sekretarka Vlade. Med letoma 2004 in 2006 je bila sodnica na Splošnem sodišču Evropske unije, od leta 2006 do 2012 pa generalna pravobranilka na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu.

Dr. Trstenjakova deluje s pomembnimi institucijami in organizacijami v Evropi: je članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, deluje na listi Dunajskega mednarodnega arbitražnega centra, je članica upravnega odbora in izvršnega odbora Agencije EU za temeljne pravice ter Upravnega odbora mednarodne organizacije Energetske skupnosti. Leta 2012 so jo imenovali za zunanjo znanstveno članico novoustanovljenega Inštituta Maxa Plancka za mednarodno, evropsko in regulativno procesno pravo v Luksemburgu ter profesorico evropskega prava na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju.

Profesorica Trstenjak je napisala več knjig, objavila več kot 300 člankov ter predavala na priznanih univerzah v Zürichu, Hamburgu, Amsterdamu, Luxemburgu, Sydneyu, Montrealu, Singapurju, Los Angelesu, San Franciscu, New Yorku, Kyotu in Seoulu.