Prosta delovna mesta

Datum objave: 25. 1. 2023


1. RAZISKOVALEC/RAZISKOVALKA

Zaposlitev: določen čas od 1. 2. 2023, do 31.12.2023

(za čas trajanja projekta)

Število delovnih mest:  1

Krajši delovni čas: 20% (8 ur)

Enoizmensko

Pogoji: doktorat znanosti

Področje: družboslovje

Področje dela:

 • Raziskovalno delo

 • Objavljanje znanstvenih člankov

 • Prijavljanje in sodelovanje raziskovalnih in razvojnih projektov

 • Druge naloge po navodilu predpostavljenega v okviru delovnih nalog.

Delovno mesto: Maribor


2. BIBLIOTEKAR/BIBLIOTEKARKA

Zaposlitev: nedoločen čas

(za čas trajanja projekta)

Število delovnih mest:  1

Polni delovni čas: 40 ur / 100%

Enoizmensko

Pogoji: bolonjski magisterij in poznavanje področja dela

Opis del in nalog:

 • izposoja knjižničnega gradiva, vpis novih uporabnikov, evidenca izposoje ter priprava naročenega gradiva za izposojo,

 • urejanje gradiva na knjižnih policah,

 • posredovanje informacij o novostih (IKT službi AMEU), za objavo na spletni strani,

 • predloge za nakup novega aktualnega gradiva ter iskanje novega gradiva za potrebe knjižnice po naročilu predavateljev,

 • vpisovanje/obdelava kupljenih ali darovanih knjig, diplomskih, magistrskih nalog – katalogizacija (prvi vpis v Cobiss) in inventarizacija (prevzem v lokalno bazo AMEU, izdelava nalepke in oprema gradiva),

 • skrb za pošiljanje obveznih izvodov v NUK, 

 • druge naloge v skladu s sistemizacijo delovnega mesta in navodili nadrejenih.      

Delovno mesto: Maribor

 

Prijave na: info@almamater.si oz. po pošti na naslov Alma Mater Europaea – ECM, Slovenska ulica 17, 1000 Maribor.

Več informacij na tel. št.: 059 333 077