Raziskovalci iz 6 držav o vprašanjih COVID – 19 in starejših odraslih


Alma Mater Europaea – ECM danes v petek, 18. februarja, od 9.00 pa vse do 16.00 ure gosti znanstveno konferenco z mednarodno udeležbe s področja socialne gerontologije »Covid – 19 in starejši odrasli: včeraj, danes jutri«. Več kot 117 udeležencev ter predavateljev iz Slovenije, Hrvaške, ZDA, Nemčije, Češke in Slovaške razpravljajo o gerontoloških vidikih v času COVID – 19.

»Kakšne so stiske starejših odraslih, kako je k temu pristopila stroka, kakšne bodo posledice, ki jih pušč COVID – 19, kako se s tem spopasti ter kje so rešitve, na ta in še več drugih vprašanj bomo raziskovalci s področij socialne gerontologije, medicine, prava, psihologije, zdravstvene nege, socialnega varstva, turizma ter drugih odgovorili s strokovnimi prispevki in raziskavami,« je v uvodu poudarila zasl. prof. dr. Jana Goriup, dekanja Socialne gerontologije na Alma Mater Europaea – ECM.

V pozdravnem nagovoru je prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM, povedal, da se za socialno gerontologijo, ki jo je v Slovenijo kot znanstveno disciplino pripeljala prof. ddr. Marija Ovsenik ter pred 10 leti pričela izvajati študijski program na Alma Mater, pričenjajo še boljši časi. »Zahvaljujemo se Vladi RS, ki je letos po 10 letih prizadevanj prepoznala resnost tega poklica ter ga vključila v Zakon o dolgotrajni oskrbi, kot enega izmed poklicev prihodnosti ter da je naša institucija pridobila koncesijo za izvajanje študijskega programa socialne gerontologije,« je pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak.

Več o razvoju socialne gerontologije v Sloveniji TUKAJ

Konferenci so se in se še bodo pridružili: doc. dr. Mateja Logar, dr. med., vodja svetovalne skupine za COVID-19, prof. dr. Vojko Flisdr. med., prof. dr. Andrej Trampuž, dr. med., Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany, izr. prof. dr. Voyko Kavcic, Wayne State University, Institute of Gerontology, Detroit, USA, dr. Katherine Kero, Wayne State University Institute of Gerontology, Detroit, USA, dr. Marcela Petrová Kafková, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Czech, Ľubica Voľanská, PhD, Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Science, Slovakia, doc. dr. Tatjana Pavić, dr. med., Ministarstvo zdravstva Republika Hrvatska, doc. dr. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med., Hrvatsko društvo za gerontologiju i geriatriju, izr. prof. dr. Maja Turnšek, Fakulteta za turizem UM, Ada Hočevar Grom, dr. med., NIJZ, izr. prof. dr. Anja Podlesek, Filozofska fakulteta UL, izr. prof. dr. Suzana Kraljić, Pravna fakulteta UM, doc. dr. Peter Seljak, Alma Mater Europaea – ECM, doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in predstojnik magistrskega in doktorskega programa fizioterapije na Alma Mater Europaea – ECM ter drugi. Celoten program konference si lahko ogledate TUKAJ.

Galerija