RAZPIS ZA PRIJAVO NA MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ ZA LETO 2019


Odprt je razpis za dodatno podporo študentom iz šibkejših družin, ki odhajajo na Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2019-2020.

Študenti iz socialno šibkejših okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša 200€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. Slednje morajo dokazovati z veljavno odločbo Centra za socialno delo. V primeru, da odločba CSD ni izdana na ime študenta, mora študent skupaj z odločbo CSD priložiti tudi »Potrdilo iz gospodinjske evidence«, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od  socialnih pravic. Vloga je dostopna tukaj.

Kandidati, ki se nameravajo udeležiti Erasmus+ mobilnosti v študijskem letu 2019—2020 in izhajajo iz socialno šibkejših okolij, vabimo, da oddajo vlogo za dodatek k Erasmus+ štipendiji do četrtka, 12. 9. 2019. Vloga naj zraven Erasmus+ dokumentacije za mobilnost vsebuje veljavno odločbo iz CSD. Več o Erasmus+ mobilnosti najdete tukaj, informacije o postopku prijave najdete tukaj.

Kontaktni osebi sta nusa.veber@almamater.si in goran.gumze@almamater.si