Razpisane avdicije Akademije za ples za vpis v študijskem letu 2018/19


Alma Mater Europaea – Akademija za ples je za novo študijsko leto razpisala avdicije, ki so pogoj za vpis na omenjeno akademijo.

Razpisani so 4. roki avdicij za vpis na Akademijo za ples.

Prijave: najkasneje 1 dan pred avdicijo na: eneja.kovacic@almamater.si

Kje?

Center Premik, Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana.

Kdaj?

Sobota, 26. maj, ob 10 uri.

Četrtek, 12. julij, ob 10 uri.

Četrtek, 13. september, ob 10 uri.

Sobota, 29. september, ob 10 uri.

Kaj pripravim?

Smer: sodobni ples, jazz, ST/LA, družabni

Vsak kandidat pripravi približno 2-minutno solo plesno točko, ki jo odpleše pred tričlansko komisijo. Kandidat sam priskrbi glasbo za plesno točko, ki jo prinese na enem izmed standardnih formatov (najbolje na zgoščenki (CD)  ali v mp3 datoteki na USB ključku). Prinese lahko tudi lasten predvajalnik oz. tablico. Solo točko lahko opravi tudi brez glasbene spremljave.

Kandidati prinesete s seboj še življenjepis in portfolio dosežkov na plesnih predstavah, tekmovanjih, objavljene  kritike  in predstavitve  podobnih plesnih in drugih umetniških dosežkov.

Smer: balet

Zaradi zahtevane predhodne baletne izobrazbe kandidati na sprejemu ne opravljeno praktičnega plesno/koreografskega dela izpita. Komisija bo na podlagi dokumentacije in intervjuja ocenila psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.

Zakaj se vpišem?

Ker diploma AMEU – Akademije za ples omogoča plesalkam in plesalcem osnovo za aktivno plesno kariero ter kompetence za uspešno delovanje na področju koreografije in plesne pedagogike. Pridobljena diploma omogoča tudi nadaljevanje študija z vpisom na magistrske študije na umetniških in sorodnih programih doma in v tujini.