Razpisane subvencije za podiplomski študij


Alma Mater Europaea – ECM z 11. 7. 2018 razpisuje subvencije za PODIPLOMSKI študij za novo študijsko leto 2018/2019.

Upravni odbor Alma Mater je za novo študijsko leto sprejel sklep, da za študij Ekoremediacij (2. bolonjska stopnja), za Management (2. bolonjska stopnja) in Zdravstvene vede - smer Javno zdravje, Fizioterapija, Zdravstvena nega in Integrativne zdravstvene vede (2. bolonjska stopnja) razpiše subvencije v višini 25.000 evrov. Interesenti za subvencije se prijavite Tini Kavtičnik, vodji referata Alma Mater na: tina.kavticnik@almamater.si, in sicer do 15. 8. 2018. V prijavi napišite vaše osebne podatke, dokončan študij ter podiplomski študijski program, ki si ga želite študirati na Alma Mater. Informativni dnevi za podiplomske študijske programe, ki jih ponuja Alma Mater, bodo 11. 9. 2018 ob 17.00 v Mariboru (slovenska 17, 1. nadstropje, velika predavalnica) in 13. 9. 2018 ob 17.30 v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 1, prostori Alma Mater).