S študijem EPŠ do vrhunske zaposlitve v Nemčiji


Študent magistrskega študijskega programa Evropske poslovne študije Damir Ramljak je na podlagi izvrstnih delovnih izkušenj in vrhunskega temeljnega znanja iz projektnega menedžmenta, ki ga je pridobil na Alma Mater Europaea, dobil ponudbo za zaposlitev pri gigantu na področju spletnih rezervacij booking.com v Berlinu.

Med razgovorom je bodoče delodajalce navdušil s projekti, ki jih je opravil v okviru študijskih obveznosti na AMEU. »Praktično znanje, ki ga podajajo vrhunski predavatelji AMEU, je neprecenljivo in olajša vstop v poklicno življenje projektnega menedžerja,« razlaga ambiciozni Hrvat, ki med dejavnike svoje uspešnosti šteje tudi visoko motivirane sošolce. 

Kaj je vplivalo na tvojo odločitev o vpisu na magistrski študij EPŠ?

Za opravljanje magisterija na AMEU sem se odločil, ker imata šola in program EPŠ res dobre reference, sploh od študentov, kar mi je pomenilo največ. Vsi so zatrdili, da od študija dejansko odneseš praktično znanje. To mi je manjkalo med dodiplomskem študijem, saj nas tam niso usmerili v neko specializacijo. Ker je mene osebno zelo zanimal projektni menedžment, sem iskal nadaljnje izobraževanje v tej smeri. Prepričal me je vrhunski predmetnik, ki je do potankosti usmerjen v specializacijo na področju projektnega menedžmenta. Prav to me je poleg vseh ostalih stvari, kot je 96% zaposlenost diplomantov, vrhunski predavatelji in pa možnost pridobitve IPMA certifikata najbolj privlačilo. 

Prednost EPŠ je verjetno tudi princip »learning by doing«?

Vsekakor! Poleg tega sem navdušen nad tem, da študij poteka na daljavo, da se vsa predavanja snemajo in jih kasneje lahko pogledam kolikokrat želim. Ko sem se vpisal na magistrski študij EPŠ sem bil brezposeln, kmalu pa sem dobil zaposlitev, zato mi študij na daljavo res odgovarja. Če ga ne bi bilo, ne vem kako bi uspel magistrirati v doglednem času in ne po šestih ali več letih, saj vsi vemo, da nam je kariera na prvem mestu. Študij mi omogoča normalno delo, pa tudi mnogo izpitov ne poteka v klasični obliki, kot večina izpitov na hrvaških univerzah, kjer je v ospredju predvsem veliko teorije in zelo malo prakse - tukaj pa je ravno obratno: išče se praktično znanje in le malo teoretskega. 

Kakšne so tvoje izkušnje s predavatelji programa EPŠ?

Z vsemi predavatelji imam odlične izkušnje. Tukaj vsi stremijo k temu, da opraviš stvar kot je treba. Ko profesor opazi, da si pri projektu napravil neko napako, te na njo opozori in ti jo pomaga odpraviti, ne dopusti da projekt napačno izvedeš do konca in reče, »se vidiva ponovno«.

Profesorji AMEU te torej motivirajo, iskanje neznanja jim ni v interesu?

Všeč mi je, da nas profesorji na AMEU soočijo z realnimi problemi, katere bomo srečali pri delu, ne pa samo z nekimi morebitnimi matematičnimi teorijami. Predstavijo nam resnične probleme in pristope, kako jih rešiti. Pa naj bo to kako je delati z neko specifično ekipo, kako delati, ko si z nekom v sporu, kako sodelovati z ekipo, kjer ima vsak točno razdeljene naloge ipd. Predstavijo ti realnost in možnosti, ki jih lahko izkoristiš. Pripravijo te na probleme, s katerimi se boš soočil, torej ni vse samo v teoriji, ampak je poudarek na praktičnem delu.

Našel si službo v Berlinu, pri razgovoru pa so ti pomagali tudi projekti, na katerih si delal kot študent EPŠ. Zaupaj nam več o tem.

Ko sem prišel na razgovor za službo na booking.com, sem jim pokazal delo, ki sem ga opravil med študijem na AMEU, konkretno tiste projekte, ki sem jih delal v tujih jezikih. Bodoči delodajalci so bili navdušeni že samo nad mojo pripravo na razgovor, ko so se poglobili v predstavljene projekte, pa še nad njimi, sploh glede na dejstvo, da kot projektni menedžer nisem imel delovnih izkušenj. Najbolj so hvalili moje znanje pri možnosti črpanja sredstev EU in izdelavi projektnega načrta za nek start-up. Spoznali so, da je moje znanje praktično, ne le teoretično. Projekti, ki sem jih predstavil, niso bili suhoparni in na petih straneh, ampak izčrpne predstavitve z grafi in slikami na vsaj 15 – 20 straneh, ki so dejansko pripravljeni na implementacijo.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?

Predvsem delo na sebi, kot vedno. Stalna evolucija, stalno izboljševanje in rast. Ne vem še, ali se bom vpisal na doktorski študij, vsekakor pa se bom specializiral na področju projektnega menedžmenta. Pridobiti želim najvišji IPMA certifikat in tudi PMI certifikat (Project Management Institute) in se naučiti čim več jezikov. Prepričan sem, da je znanje tujih jezikov dodana vrednost, ki ti na široko odpre zaposlitvene možnosti po celem svetu.