Si želite študirati v ZDA?


Dragi študenti in študentke Alma Mater Europaea,
Univerza Washington in Lee je prijazno ponudila enoletno štipendijo dodiplomskemu študentu ali študentki iz katerega koli študijskega programa na Alma Mater. Ameriška univerza študentki ali študentu za eno leto pokrije vse stroške študija, bivanja in potovanja.

»Univerza Washington in Lee ponuja mednarodno štipendijo John M. Gunn mednarodnim študentom z izjemnimi akademskimi, osebnimi in poklicnimi potenciali, ki trenutno študirajo na dodiplomskem študijskem programu na akademski instituciji zunaj ZDA.«

Tisti, ki jih zanima ta razpis in bi želeli pridobiti izkušnje s študija v ZDA, lahko najdejo več informacij v priloženih gradivih in na spletni strani: http://go.wlu.edu/gunn-scholar , kjer lahko oddajo svojo prijavo do 7. marca 2021. 

Alma Mater Europaea – ECM

Mednarodna pisarna