Obvestila za zagovore

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE - Maja Pucelj

02.09. 2019.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Maje Pucelj na programu tretje bolonjske stopnje HUMANISTIČNE ZNANOSTI z naslovom ISLAMOFOBIJA SKOZI PRIZMO SODOBNIH MIGRACIJ.

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE

26.08. 2019.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Ivane Živoder na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom PERCEPCIJA KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U INSTITUCIONALNOJ I IZVANINSTITUCIONALNOJ SKRBI U GRADU ZAGREBU.

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE Jurice Veronek

24.05. 2019.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Jurice Veronek na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom UTJECAJ RAZLIČITIH ČIMBENIKA NA PERCEPCIJU STUDENATA SESTRINSTVA PREMA STARENJU – USPOREDNA ANALIZA SLOVENIJE I HRVATSKE.

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske dizertacije Mare Županić

24.05. 2019.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Mare Županić na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom USPOREDBA POKAZATELJA KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U HRVATSKOM URBANOM I RURALNOM PROSTORU.

Preberi več

VABILO NA ZAGOVOR DOKTORSKE DIZERTACIJE

03.04. 2019.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Želimir Bertić na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom SOCIJALNI ČIMBENICI PRILAGODBE NA UMIROVLJENJE KOD STARIJIH OSOBA.

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske dizertacije

03.04. 2019.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Klavdija Globokar na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom "Vpliv strahu pred smrtjo na kakovost življenja starejših v Sloveniji".

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske disertacije

14.01. 2019.

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije Dinko Bilić na programu tretje bolonjske stopnje STRATEŠKI KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT, z naslovom VPLIV KOMUNIKACIJSKIH DEJAVNIKOV NA OBLIKOVANJE NOVE TURISTIČNE PONUDBE V MESTU ZAGREB.

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske dizertacije

07.07. 2017.

Vabimo vas na ZAGOVOR doktorske disertacije Marijane Neuberg na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom ANALIZA POJAVNOSTI ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA OSOBA STARIJE DOBI U INSTITUCIJSKOJ SKRBI.

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske dizertacije

06.04. 2017.

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije Petra Seljaka na programu tretje bolonjske stopnje SOCIALNA GERONTOLOGIJA, z naslovom POMEN BIVALNE KAKOVOSTI ZA KREPITEV SOCIALNEGA KAPITALA IN OHRANJANJE SOCIALNEGA KONVOJA STAREJŠIH.

Preberi več

Vabilo na zagovor doktorske dizertacije

01.08. 2016.

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije študentke Alma Mater Europaea ISH Hribernik Andreje na programu Zgodovinska antropologija, smer: Zgodovinska antropologija likovnega, z naslovom MUZEJ KOT PROSTOR UTOPIJ.

Preberi več