Pedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega, Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Simon Ülen je doktoriral iz fizikalnih znanosti na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Raziskuje področja sodobnih didaktičnih pristopov, ki vodijo do kvalitetnejšega fizikalnega znanja ter v okviru konceptualnega pristopa vloge vizualnega prikaza, multimedije in izobraževalno-komunikacijske tehnologije pri poučevanju. Raziskuje primerjave učinkovitosti različnih didaktičnih oblik in metod dela v smislu kvalitete, trajnosti in uporabnosti znanja. Na Alma Mater Europaea – ECM predava fiziko in biomehaniko.