Socialni gerontolog – poklic prihodnosti


Želite dobro plačano službo z veliko zaposlitvenimi možnostmi v prihodnem desetletju? Po vseh napovedih bodo po poklici povezani s področjem staranja uspešnica delovnega trga 21. stoletja.

Naglo staranje prebivalstva je problematika, ki je bila predolgo prezrta po vsem svetu. Veliko diplomantov se po diplomi sooča z neprijaznimi razmerami na trgu dela, zato je pred začetkom študija pametno izbrati smer iz področja, ki se razvija in kjer so zaposlitvene možnosti zelo visoke.

Dejstva 

Ameriški Population Reference Bureau ugotavlja, da je samo v ZDA 76.4 milijona t.i. Baby Boomerjev, ljudi, rojenih med demografskim razmahom po II. svetovni vojni med letoma 1946 in 1964. Leta 2011 je prvi Baby Boomer dopolnil 65 let, do leta 2029 jih bodo 65 let dopolnili vsi. Podobne je v študiji zapisal tudi Eurostat, ki ugotavlja, »da bo v naslednjih 50 letih staranje prebivalstva doseglo razsežnosti brez primere v 31 evropskih državah.« Velikost populacije Baby Boomerjev v kombinaciji z vedno daljšo pričakovano življenjsko dobo pomeni, da povpraševanje po strokovno usposobljenem kadru za delo s starostniki vedno bolj narašča. 

Največ zaposlovanja v zdravstvenem sektorju

Študije kažejo, da trenutni zdravstveni sistemi po vsem svetu niso pripravljeni na nego tako številčne populacije starostnikov, sploh tistih z enim ali več kroničnih obolenj. Vse to še bolj krepi napovedi, da skrb za ostarele postaja najhitreje rastoč zaposlitveni sektor znotraj zdravstva. Takšen scenarij pa ponuja odlične izbire poklicev za diplomante gerontologije, saj bo kakršnemukoli ponudniku storitev ali proizvajalcu izdelkov za starostnike zelo koristilo znanje in izkušnje, ki jih ponujajo gerontologi.

Gerontologija – raznoliko področje s številnimi zaposlitvenimi možnostmi

Gerontologija proučuje fizične, mentalne in sociološke vidike staranja. Poglobljeno se ukvarja s tem, kako se odrasli skozi proces staranja spreminjajo, kako se s starejšo populacijo spreminja družba in kako vse zbrane informacije prenesemo v programe in politike za starejše odrasle. Socialna Gerontologija se ukvarja z bolj socialnim vidikom vpliva staranja na populacijo. Je raznoliko področje z zaposlitvenimi možnostmi v javnem sektorju, upokojenskih skupnostih, negovalnih ustanovah, zdravstvu, institucionalnih ustanovah ipd. Zaposlitvene možnosti gerontologov so res številne.

Študirajte Socialno Gerontologijo na Alma Mater Europaea

Alma Mater Europaea ponuja inovativni dodiplomski, magistrski in doktorski študij Socialne Gerontologije. Študij Socialna gerontologija bo odgovoril na vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, z metodami in tehnikami, ki bodo diplomantom na različnih ravneh ponudile znanja za razumevanje problematike, da bodo lahko delo na svojem področju opravljali kakovostno.