Sodelovanje z državnimi nogometnimi prvaki na področju fizioterapije


Predsednik Alma Mater, prof. dr. Ludvik Toplak, se je udeležil delovnega sestanka z direktorjem državnih prvakov NK Celje, Zoranom Podkoritnikom. Dogovorila sta se o sodelovanju, zlasti o možnostih strokovne prakse za študente na programu športne fizioterapije, ter o skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih.

Na področju športa je veliko pomanjkanje specialnih fizioterapevtov, sodelovanje z NK Celje pa omogoča mladim fizioterapevtom dobro strokovno prakso. Istočasno vključevanje strokovnjakov iz prakse v naš pedagoški proces pomeni obogatitev izobraževanja. 

Alma Mater v program športne fizioterapije vključuje tudi priznane in uveljavljene strokovnjake iz prakse. Tako je Alma Mater na področju fizioterapije že sodelovala tudi z državnim prvakom Italije, NK Juventus, kjer so študenti opravljali prakso v Juventusu, strokovnjaki Juventusa pa so predavali na Alma Mater.

Na fotografiji je skupaj s predsednikom Alma Mater in direktorjem NK Celje tudi fizioterapevt in doktorski študent fizioterapije na Alma Mater, Alen Janković.