Študenti fizioterapije za mlade športnike


Študenti višjih letnikov samostojnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – ECM programa Fizioterapija bodo pod nadzorom strokovnih mentorjev (mag. in dipl. fizioterapevtov, ki delujejo na področju lokomotornega aparata in rehabilitacije poškodb) izvajali fizioterapevtske obravnave za mlade perspektivne športnike in športnice.

" S projektom omogočanja dostopa do fizioterapevtske obravnave, edukacije in preventive skušamo mladim perspektivnim športnikom pomagati na njihovi športni poti. Dostop do fizioterapije je za vrhunske športnike praktično nujen, a so mladi zaradi prevelikega finančnega zalogaja na tem področju pogosto prikrajšani," pravi Alen Pavlec, predsednik Študentskega sveta Alma Mater Europaea - ECM. 

Projekt se bo izvajal v Mariboru, v prostorih Alma Mater Europaea – ECM, s pričetkom v mesecu aprilu 2017.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Aktivno treniranje in tekmovanje v svoji športni panogi

  • starost do vključno 22 let

  • državljan Republike Slovenije

Zahtevana dokumentacija

K vlogi morajo kandidati priložiti:

  • obrazec za prijavo k projektu, ki je objavljen skupaj z razpisom

  • potrdilo o članstvu in treniranju v matičnem športnem klubu

  • fotokopijo osebnega dokumenta

  • kopijo izvida zdravnika

Navodila za izpolnitev in rok za oddajo vloge

Vlogo za pridobitev fizioterapevtske obravnave za mlade perspektivne športnike in športnice v republiki Sloveniji morajo kandidati ustrezno izpolniti in oddati v skladu s tem razpisom.

Kandidati morajo vlogo poslati po pošti najkasneje do 31. 3. 2017 na naslov:

Študentski svet,
Alma Mater Europaea – ECM,
Slovenska ulica 17,
2000 Maribor.

Postopek izbora

Komisija za izbor kandidatov bo odločala v roku 8 dni po zaključku tega razpisa, v tem času bodo izbrani kandidati tudi obveščeni. Za dodatna pojasnila glede razpisa  je na voljo vodja projekta Alme Muharemovič (muharemovic.alme@gmail.com).