Študentje FTH gostili paraolimpijskega športnika Janeza Učakarja


Na oddelku Fizioterapija smo v okviru izbirnega predmeta Športne aktivnosti invalidnih oseb (nosilec pred. mag. Tine Kovačič) gostili paraolimpijskega športnika Janeza Učakarja, člana slovenske košarkarske ekipe na vozičkih in njegovo soprogo Alenko, ki sta z nami podelila izkušnjo skupnega življenja, vključevanja in sodelovanja pri številnih športno gibalnih programih s katerimi ljudje s paraplegijo ostajajo telesno dejavni.

Naši študentje 3. letnika-bodoči fizioterapevti so se seznanili z aktualno večdimenzionalno problematiko v športu ljudi z zmanjšanimi zmožnostmi/invalidnostjo, vlogo fizioterapevta v času rehabilitacije po poškodbi, v času priprav na tekmovanja in preventive športnih poškodb ter rehabilitaciji samih športnih poškodb.

Galerija